Boat ride

In Sweden summer is short but sweet. Children have their summer holiday from the beginning of June to the end of August and many Swedish families spend at least part of their summer holiday in the countryside, visiting family or just hanging out

Boat ride

Dalälven , the river of Dalarna, stretches across Sweden from Norway in the west to the Baltic sea in the east. It is about 540 km long and commonly considered the border to “Norrland”-the northern part of Sweden.

Strandvägen

Boat ride

STORE

null

Strandvägen 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Johan Willner/imagebank.sweden.se

Menu