Child

In Sweden, children playing outdoors are a common sight. Each season has a unique delight. Autumn is the season of leaves, colours and water

Grandmother

Whether you look at statistics from UNICEF, the number of children’s organizations, government programmes, laws, or directly at the kids who live, play and learn in Sweden, it is clear that children are no exception to Sweden’s dedication to human rights. In Sweden, kids count as individuals, and they are listened to.

Strandvägen

Child

OFFICE

null

Strandvägen 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Emelie Asplund/Imagebank Sweden

Menu